Felvételi információk

From BME Matematikus felvi
Revision as of 18:56, 24 September 2016 by WikiSysOp (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Felvételi a BSc szakra

A BME TTK-n megállapodás született arról, hogy a felvételi ponthatár a mindenkori maximum elérhető pontszám minimum 70%-a kell, hogy legyen. Ez az eddigi években így is volt, ennek is köszönhető az, hogy az országban nálunk a legmagasabbak a felvételi ponthatárok a Matematika alapképzések körében.

Statisztikáink szerint egyértelmű az összefüggés az emelt szintű érettségi adta tudás és az első félév matematika tárgyainak jó eredménnyel történő teljesítése között. Erősen ajánljuk tehát az emelt szintű érettségi letételét vagy legalábbis az emelt szintű tudás megszerzését matematikából.

Nulladik zárthelyi a frissen felvetteknek

BME előadótermei a Q épűletben

Az elsőéves hallgatóknak a beiratkozás után nem sokkal úgynevezett nulladik zárthelyit kell írniuk matematika és fizika középiskolai anyagából, tudásfelmérő jelleggel. Ennek célja, hogy az esetleges tudásbeli hiányosságokra időben fény derüljön, ebben az esetben biztosítjuk a szükséges korrekciós lehetőségeket.

Részletes felvételi információkat itt találsz.
Információkat a nulladik zárthelyiről itt találsz.
A BME TTK által fejlesztett interaktív fizika és matematika gyakorlófelületét itt találod.

Felvételi az MSc szakokra

Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakokra matematikai BSc diplomával rendelkező hallgatókat várjuk, de ajánljuk azoknak a fizikus, mérnök, és gazdaságtudományi alapképzésben végzett hallgatóknak is, akik jók matematikából és céljuk a mélyebb matematikai műveltség megszerzése.

A részletes feltételeket itt találod.

Felvételi a PhD képzésre

A doktori képzésre azokat a mesterszintű diplomával rendelkezőket várjuk, akiknek célja a magasabb tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzése. A doktori képzés során a doktorjelölt szervezett tudományos továbbképzésben vesz részt és egyéni tudományos kutatómunkát végez.

A felvételre jelentkezőkkel a szak doktori tanácsa által felkért felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről.

A részletes feltételeket itt találod.

Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
BME felvi oldalak
Képzéseink
Út a jövőbe
Karunkról
Toolbox