Karunkról

From BME Matematikus felvi
Jump to: navigation, search
Természettudományi Kar fizikus épülete

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara 1998-ban jött létre, így az egyik legfiatalabb kar. Azonban a kar által képviselt főbb tudományterületeknek, így a matematikának és a fizikának nagy hagyománya van a Műegyetemen. A teljesség igénye nélkül hivatkozhatunk például az egyetem első rektorára, a fizika és a matematika kiváló művelőjére és tanárára, Stoczek Józsefre, továbbá Kürschák József matematikusra is, aki a későbbiekben szintén rektora volt az egyetemnek. Többségükben a kart alkotó tanszékek is több évtizedes múltra visszatekintő tanszékekből jöttek létre. A közelmúltban csatlakozott karunkhoz a Kognitív Tudományi Tanszék, vele a megismerés elméletével foglalkozó tudományterület képviselői.

A mintegy 160 oktatót és tudományos kutatót foglalkoztató Kar a Fizikai, a Matematika és a Nukleáris Technikai Intézetekből, valamint a Kognitív Tudományi Tanszékből áll. A három tanszékből álló Fizikai Intézet jelenleg a szilárdtest-fizikai, az optikai kutatásoknak, a komplex rendszerek vizsgálatának, valamint széleskörű alkalmazott fizikai kutatásoknak egyik meghatározó hazai intézménye. Az öt tanszékből álló Matematika Intézet az algebra, a differenciálegyenletek és operációkutatás, a geometria, a matematikai analízis, a sztochasztika, valamint a kapcsolódó alkalmazott területek kutatásának kiemelkedő műhelye. A Nukleáris Technikai Intézet keretében működik az ország egyetlen oktató atomreaktora, itt sajátíthatók el a magfolyamatokkal és azok irányításával kapcsolatos ismeretek. A Kognitív Tudományi Tanszékhez tartozik az a kutatóműhely, ahol az informatika, a matematika, az idegtudomány, a neurobiológia és a nyelvészet határterületén elhelyezkedő interdiszciplináris kutatások folynak.

Természettudományi Kar matematikus épülete

Alkalmazott matematikusok képzésének nagy hagyománya van a műegyetemen. A hetvenes években indult matematikus-mérnök szak kis létszámú elitképzésként működött a Gépészkari Matematika Tanszék gondozásában több mint húsz éven keresztül. Az ott végzettek ma szinte kivétel nélkül szakmailag komoly vagy magas vezetői állásokban vannak. A Matematika Intézet megalakulása után létrejött matematikus szakon végzettek is szép sikereket értek el pályájukon, van köztük középszintű Google fejlesztés vezető, és van olyan is, aki félmillió előfizetőt kiszolgáló szerverpark megbecsült rendszergazdája. A bolognai rendszer bevezetésével alakult ki a jelenlegi matematika BSc és matematikus, valamint alkalmazott matematikus MSc képzés. A Kar a matematikusképzés mellett fizika BSc, fizikus MSc, illetve Kognitív tanulmányok mesterszak képzéseket gondoz, melyekről a kar honlapján található részletes információ.

Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
BME felvi oldalak
Képzéseink
Út a jövőbe
Karunkról
Toolbox