Tehetséggondozás

From BME Matematikus felvi
Revision as of 21:34, 24 November 2017 by WikiSysOp (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
BME E.I.B előadóterem

Hallgatói kutatások

A BME matematikusképzés egyik sajátossága, hogy tantervbe beépítve, több tárgy keretében is felkészíti a hallgatókat az önálló feladatelemzői és feladatmegoldói munkára, továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgatók egy-egy választott oktató szakmai felügyelete mellett elsajátítsák az önálló kutatás elemi szabályait, technikáit. Ilyen tantárgyak például a Feladatmegoldó szeminárium (BMETE95AM02 és BMETE95AM03); Önálló kutatási feladat (TE90AM45); Témalabor, stb.

TDK

A BME TTK hallgatói országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a Tudományos Diákköri Konferenciákon, ahol az egyetemi tanulmányok melletti, önszorgalomból végzett kutatásokat mutatják be az indulók. A BME-n belül is a Természettudományi Karon a legmagasabb a TDK helyezések aránya. 2013-ban miénk volt a megtiszteltetés, hogy a 2013. évi XXXI. OTDK (Országos Diákköri Konferencia) Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját rendezzük.

A tudományos diákköri munka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók már akár a BSc képzés elején napi szintű kutatási munkába kapcsolódhassanak be

Versenyfelkészítés

Teheséges hallgatóink a skopjei reptéren

Hazánkban elsőként indítottunk nemzetközi versenyre felkészítő feladatmegoldó szemináriumot, Pólya–Szegő néven a 2003/04-es tanévben. Más egyetemi óráktól elétrően itt nincs megtanulandó tananyag, hanem helyette nehéz feladatok, és azok kapcsán felmerülő különféle ötletek, fogások és technikák megbeszélése.

BME anyagi ereje lehetővé teszi, hogy a tehetségek jelentős számban kijuttassanak a nemzetközi versenyekre.

BME diákok díjai az elmúlt néhány évben:

 • 2016 3.díj Almási Péter Béla
 • 2016 3.díj Juhos Attila
 • 2016 3.díj Bozi Áron
 • 2015 2.díj Józsa Márton
 • 2015 2.díj Palincza Richárd
 • 2016 3.díj Bozi Áron
 • 2014 2.díj Kovács István
 • 2014 2.díj Palincza Richárd
 • 2013 1.díj Palincza Richárd
 • 2013 1.díj Bartha Zsolt
 • 2012 1.díj Somogyi Ákos
 • 2012 2.díj Kovács István
 • 2012 2.díj Bartha Zsolt
 • 2012 2.díj Palincza Richárd
 • 2012 2.díj Zubor Márton
 • 2012 3.díj Soltész Dániel
 • 2011 2.díj Soltész Dániel
 • 2011 2.díj Eisenberger András
 • 2011 3.díj Papp Pál András
 • 2010 3.díj Eisenberger András
 • 2010 3.díj Kolossváry István
 • 2010 3.díj Virosztek Dániel
 • 2010 3.díj Bartha Zsolt
 • 2009 2.díj Kis Gergely
 • 2009 2.díj Mánfay Máté
 • 2009 2.díj Mészáros Tamás
Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
BME felvi oldalak
Képzéseink
Út a jövőbe
Karunkról
Toolbox